Nasze pracownie

Pracownia Plastyczna

Realizowane w pracowni zamierzenia, umożliwiają rozwijanie u uczestników zdolności i wyobraźni plastycznej, stymulowanie rozwoju psychoruchowego i sprawności manualnej, kształcenie i doskonalenie zmysłów. Kształtowanie poczucia estetyki i piękna. Celem jest, aby sztuka pomagała podopiecznym poznać siebie, własne emocje, aby stała się ona istotnym środkiem ekspresji i pozwalała wyrażać własne pragnienia, potrzeby, przeżycia.

Pracownia fryzjersko-kosmetyczna

Instruktor z danej pracowni zapoznaje uczestników z technikami fryzjerskimi: perfekcyjne strzyżenie, trwała ondulacja, rozjaśnianie, barwienie, balejaż, mycie, układanie i pielęgnacja włosów. Nauka dbania o cerę i paznokcie. W pracowni tej uczestnicy mogą zapoznać się z różnymi kosmetykami i sposobami ich stosowania. Uczą się dbać o higienę osobistą, dobierać strój do okoliczności i warunków pogodowych.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Z pomocą instruktora uczestnicy realizują zadania, które pomogą im być coraz bardziej samodzielnymi w życiu codziennym. Podopieczni nabywają umiejętność przygotowywania różnych potraw. Ponadto, wdrażamy umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych, dbania o estetykę stołu. Zapoznajemy z zasadami racjonalnego i zdrowego odżywiania się, posługiwania się sprzętem AGD, dbania o przydomowy ogródek warzywny.

Pracownia tkacko-krawiecko-dziewiarska

Młodzież nabywa tu podstawowe umiejętności z zakresu szycia maszynowego, ręcznego oraz tkania. W ramach prowadzonej terapii zapoznamy podopiecznych z przyborami niezbędnymi do szycia tkaninami i ich zastosowaniem. Uczestnicy uczą się fastrygowania, przyszywania guzików, prostej reperacji ubrań, posługiwania się żelazkiem czy też krosnem.

Pracownia techniczno-stolarska

Pracownia w swoim zakresie działania obejmuje naukę podstawowych czynności stolarskich i czynności przydatnych w życiu codziennym. Podopieczni zapoznawani będą ze sposobami obróbki i wykorzystania drewna. Podczas terapii podopieczni, pod okiem terapeuty nabywać będą umiejętności: techniczne przydatne w życiu codziennym.

Pracownia multimedialno-muzyczna

Uczestnicy w pracowni multimedialno-muzycznej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem oraz urządzeniami biurowymi jak ksero, drukarka, skaner, aparatem cyfrowym i technologią informacyjna, doskonalić pisownię, przestrzegać zasad interpunkcji i ortografii, a także edytować zdjęcia oraz opracowywać rysunki w programach graficznych. Uczestnicy prowadzą również stronę internetową WTZ przy której wykorzystują w praktyce nabyte umiejętności . Podczas zajęć muzycznych kształtuje się umiejętności koncentracji,  pobudza się inwencję twórczą,fantazję, rozwija zdolność przeżywania muzyki. Zajęcia z elementami muzykoterapii pomagają niwelować nadpobudliwość psychoruchową, relaksują , a gdy trzeba również aktywizują.